4.Spinraza

29.04.2020

4.Spinraza - jsem nasycena. Na dva vpichy a doufám, že tentokráte bez toho strašného postpunkcniho syndromu 🤢 Taky nás s mamkou otestovali na Covid19 - teda špejli nosem pomalu až do mozku vůbec neoceňuji.... no byl negativní, jak jinak :D
Foto před aplikací, pak už se jen leží.

4th Spinraza- I am saturated. Two hit-marks and I am hoping to avoid that terrible post-punction syndrome this time 🤢 We got also tested for Covid 19. I don´t appreciate much a stick throuh nose into my brain...well, it was negative, obviously... :D
Photo before administration then one just has to lie down